Telefon: (81) 881 55 00 lub 798 075 983

 

 

DZIĘKUJEMY I DOCENIAMY, ŻE SĄ PAŃSTWO NASZYMI KLIENTAMI. 


  • OD KWOTY DOKONANEJ REZERWACJI W NASZYM HOTELU PRZEKAZUJEMY 15 % WARTOŚCI DO WYKORZYSTANIA PRZY KOLEJNYM  POBYCIE.
  • PODCZAS NASTĘPNEGO POBYTU OFERUJEMY 10 % RABATU NA WSZYSTKIE ZABIEGI Z OFERTY SPA HOTELU *** KAZIMIERSKI ZDRÓJ
  • PRZY KOLEJNYM POBYCIE OFERUJEMY 10 % RABATU NA WSZYSTKIE DANIA Z KARTY MENU NASZEJ RESTAURACJI (RABAT NIE OBEJMUJE NAPOI ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH)

       

Warunki Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Hotelu Kazimierski Zdrój .

1. Uczestnikiem Programu staje się  każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, dokonała rezerwacji po 9.11.2015 r i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Programu.

2. Jedna osoba może być zgłoszona do programu jeden raz.

3. Na karcie uczestnika Programu prowadzonej w recepcji gromadzone są dane o należnych upustach i rabatach przy kolejnym pobycie w Naszym hotelu, które będą przekazywane Państwu na adres korespondencyjny pocztą e-mail .

4. Upusty i rabaty można przekazać osobom trzecim wyłącznie na piśmie skierowanym na adres  e-mail recepcji oraz po wyrażeniu zgody dyrekcji hotelu.

5. Przy dokonywaniu kolejnych rezerwacji uczestnik Programu może sumować kwoty upustów i wykorzystać je przy dowolnym następnym pobycie.

Przykładowo :

Rezerwacja dokonana za kwotę 1000 zł brutto – obliguje hotel do przekazania osobie rezerwującej 15 % kosztów czyli 150 zł na poczet kolejnej rezerwacji . Przy ofercie kolejnego pobytu za kwotę 250 zł uczestnik ma prawo skorzystać z punktów i dokonuje opłaty pomniejszonej o 150 zł czyli wpłaca za pobyt w hotelu tylko 100 zł .

6. Niewykorzystane upusty i rabaty wygasają po upływie 18 miesięcy od ich przyznania uczestnikowi Programu ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu.

7.  Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym mogą Państwo zrezygnować w każdej chwili składając stosowne pisemne oświadczenie.

8. Z ważnych powodów Hotel Kazimierski Zdrój może wypowiedzieć Państwu uczestnictwo w Programie Lojalnościowym w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się ciężkie naruszenie Regulaminu pobytu w hotelu. Wypowiedzenie wymagaformy pisemnej

9. Hotel Kazimierski Zdrój może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy. O takiej decyzji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani,  30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta  zostanie przekazana na stronie internetowej hotelu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

Zaplanuj pobyt

Zachęcamy do kontaktu. Chętnie zapoznamy się z Państwa potrzebami i przygotujemy indywidualnie dopasowaną ofertę.

Kontakt

Hotel Kazimierski Zdrój
Oblasy 199
24-123 Janowiec
tel. : (81) 881 55 00
tel. kom. : 798 075 983

Zaplanuj pobyt

Zachęcamy do kontaktu. Chętnie zapoznamy się z Państwa potrzebami i przygotujemy indywidualnie dopasowaną ofertę.