COVID-19

Szanowni Goście, codziennie dokładamy należytych starań abyście mogli u nas czuć się bezpiecznie. W naszym hotelu dbamy o przestrzeganie procedur, które minimalizują ryzyko zarażenia się koronawirusem zarówno u pracowników, a przede wszystkim u Gości.

Standardy funkcjonowania hotelu

 • W hotelu wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za wdrażanie i przestrzeganie procedur dotyczących bezpieczeństwa oraz zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Sars-Cov2 u Gości lub pracownika obiektu
 • W hotelu rozwieszone są instrukcje sanitarne dotyczące np. mycia i dezynfekcji rąk i/lub zdejmowania i zakładania maseczki oraz rękawiczek.
 • Należy przestrzegać dystansu przestrzennego między pracownikami hotelu a Gośćmi (min. 2 metry).
 • Hotel posiada opracowane procedury minimalizujące kontakty pomiędzy personelem, w tym ograniczenie wspólnego korzystania przez pracowników z części wspólnych tj. szatni, miejsc do odbywania przerw w trakcie pracy, a także wprowadzenie różnych godzin przerw.
 • Sprzątanie pokoju odbywa się tylko na życzenie Gościa, o umówionej godzinie, podczas jego nieobecności w pokoju, a następnie na Jego prośbę pokój może zostać zdezynfekowany.
 • Po sprzątnięciu pokoju, pracownik zdejmuje rękawiczki, dezynfekuje ręce, zakłada nowa rękawiczki, a następnie przynosi do pokoju rzeczy, tj. pościel , ręczniki, szlafroki, itd.
 • Ręczniki i pościel prane są w temperaturze min. 60 st. C i dostarczane do pokoju w reżimie sanitarnym.

Bezpieczne przyjmowanie Gości w obiekcie

 • Wszystkie osoby wchodzące do hotelu mają obowiązek umyć lub zdezynfekować dłonie.
 • Kontakt personelu z Gośćmi hotelowymi jest ograniczony do niezbędnego minimum.
 • Następuje regularna obserwacja stanu zdrowia zarówno wśród Gości hotelowych, jak i pracowników, dostawców oraz kontrahentów.

Reguły zameldowania i wymeldowania Gości

 • Niezbędnym warunkiem zameldowania w hotelu jest dobry stan zdrowia Gościa.
 • W przypadku stwierdzenia oznak choroby, hotel może odmówić zameldowania Gościa.
 • Zameldowanie i wymeldowanie ogranicza się do minimalnego i niezbędnego czasu.
 • Przy blacie w recepcji może znajdować się tylko 1 osoba. Pozostali Goście powinni czekać w kolejce w odstępach min. 2 metrów.
 • Personel zachęca Gości do rozliczeń bezgotówkowych. Terminal płatniczy po każdym użyciu jest dezynfekowany.
 • W miarę możliwości, Goście lokowani są w pokojach bezpośrednio ze sobą niesąsiadujących.

Dezynfekcja hotelu

 • W hotelu np. w częściach wspólnych obiektu, łazienkach, korytarzach oraz przed restauracją znajdują się dozowniki do dezynfekcji rąk.
 • Wszystkie stanowiska pracy w hotelu muszą być utrzymywane w czystości. Do obowiązków personelu należy dezynfekcja swojego stanowiska, w szczególności biurka, telefonu, klawiatury i myszki komputerowej oraz włączników świateł.
 • Na bieżąco dezynfekowane są części wspólne obiektu, przyciski, klamki, poręcze, blaty recepcji oraz inne powierzchnie płaskie znajdujące się w częściach wspólnych.
 • Każdy pokój przed przyjazdem Gościa poddawany jest dezynfekcji
 • Następuje regularne czyszczenie i dezynfekcja filtrów w wentylatorach i klimatyzatorach.

Procedury na wypadek wykrycia niepokojących objawów chorobowych u Gości hotelowych, pracowników lub dostawców

 • W razie zaobserwowania objawów chorobowych, Gość zostanie poproszony o natychmiastowy kontakt z lekarzem lub zgłoszenie się do oddziału zakaźnego poprzez udanie się tam transportem własnym lub przez powiadomienie 112.
 • Hotel posiada dedykowane pomieszczenie do izolacji dla osoby z podejrzeniem choroby w oczekiwaniu na przybycie odpowiednich służb.
 • Hotel poddaje natychmiastowej dezynfekcji obszar, na którym podejrzana osoba mogła przebywać oraz trasę jej wyjścia z hotelu.
 • Hotel posiada procedury związane z ustaleniem obszaru, w którym przebywał zarażony Gość oraz ze zidentyfikowaniem pracowników i Gości, z którymi mógł mieć kontakt.

Kontakt
adres, telefony, godziny pracy

Zachęcamy do kontaktu. Chętnie zapoznamy się z Państwa potrzebami i przygotujemy indywidualnie dopasowaną ofertę.

Hotel Kazimierski Zdrój
Oblasy 199
24-123 Janowiec

+48 81 881 55 00

+48 798 075 983

recepcja@hotelkazimierski.pl

Recepcja czynna całą dobę

Znajdź nas na Facebooku

Ta strona używa plików cookies zgodnie z Regulaminem Hotelu.